ANBI status

Stichting Sja'ar valt onder het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en heeft daarmee samenhangend een ANBI groepsbeschikking met fiscaalnummer 809378553.
Het bezoekadres (na afspraak) en postadres is: Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam.

Het belangrijkste voordeel van de ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Bovendien mag een gift aan een instelling met ANBI-status, binnen zekere voorwaarden, afgetrokken worden bij de belastingaangifte van de gever.

Wilt u ons financieel bedenken, dan kan dat fiscaal vriendelijk via rekening nummer NL65 ABNA 0972 6557 35 t.n.v. Stichting Sja'ar te Amsterdam. 
Voor periodieke giften zie ook deze link.