Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

 

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom is het Kerkgenootschap waarin alle Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd. Vanaf de oprichting in 1931 is het Verbond gegroeid tot tien gemeentes met bijna 4.000 leden. Het Verbond vertegenwoordigt die gemeentes landelijk en internationaal (in de World Union for Progressive Judaism). Naast de gemeentes vallen onder het Verbond de Stichting Robert A.Levisson, Stichting Sja’ar en de Stichting Levend Joods Geloof. Bovendien kent het Verbond gelieerde organisaties, zoals ARZA-Nederland en de jeugdorganisatie Netzer-Holland. Ook geeft het Verbond voor haar leden een eigen magazine uit: JoodsNu.

Bestuur

Het Verbond wordt geleid door een hoofdbestuur, samengesteld uit gedelegeerden van de aangesloten gemeenten en organisaties en een dagelijks bestuur. De geestelijke leiding is toevertrouwd aan het College van Rabbijnen.

Taken

Het Verbond voert een groot aantal taken uit, zowel binnen als buiten de Progressief Joodse gemeenschap. Deze laatste categorie omvat contacten met zowel Joodse als niet-joodse instellingen. Bestuurstaken zijn divers en liggen op gebieden als algemene zaken, externe betrekkingen, public relations en cultuur, religieuze zaken, onderwijs en jongeren. Het bestuur heeft ter ondersteuning voor het uitvoeren van haar taken en beleid een ambtelijk secretaris aangetrokken.

Toekomst

Het Verbond streeft naar profilering van het Progressief Jodendom en versterking van de eigen identiteit. Het behartigt de religieuze, sociale, culturele en educatieve belangen van de gemeenschap. Het geeft informatie en stimuleert nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkeling van outreach t.b.v. groei en van young leadership heeft hoge prioriteit om de continuïteit van de Progressief Joodse gemeenschap in Nederland te waarborgen.