Machzor voor de Pelgrimsfeesten nieuwe editie

€ 13,00
Artikelnummer: 978-90-76935-33-1

Dit is de herziene editie van de machzor voor de drie pelgrimsfeesten (Sjalosj Regaliem) inclusief Simcha Tora. Deze uitgave maakt het volgen van en meedoen met de diensten tijdens Pesach, Sjavoeot, Soekot en Simchat Tora eenvoudiger en toegankelijker dan met de Sidoer voor de sjabbatot en feestdagen (Seder Tov Lehodot).

Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van rabbijn Menno ten Brink en chazan Gilad Nezer van LJG Amsterdam. In de redactie van de oorspronkelijke versie zaten de rabbijnen Menno ten Brink, Albert Ringer en Corrie Zeidler, alsmede dr. Karel Jongeling. Bram Lagendijk heeft het boek samengesteld en vorm gegeven. 

Ingebonden boek met harde omslag.

Redactie: rabbijn Menno ten Brink en chazan Gilad Nezer

Stichting Sja'ar, 2e editie 2022

224 pagina's