Tanach

€ 65,00
Artikelnummer: 978-90-6126-985-4

De enige paralleluitgave Hebreeuws/Nederlands met de Hebreeuwse tekst aan de rechterkant van de pagina en de Joodse versie van de Nederlandse tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aan de linkerkant. Deze tekst is aangepast door het College van Rabbijnen, in samenwerking met de stichting Sja’ar. De Nederlandse bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Enkele kenmerken: Personen en plaatsen zoals ze in het Hebreeuws klinken als Godsnaam de ’EEUWIGE’ 

5e druk 2022

Een uitgave van Sja'ar en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Redactie: rabbijn D. Lilienthal
Stichting Sja'ar en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 5e druk 2022

1860 pagina's