Majiem Chajiem, het mikwe boekje

€ 6,75
Artikelnummer: 90-76935-041

Na 13 jaar is de nieuwe, herziene editie van het door Esther Hugenholtz in 2010 geschreven mikweboekje, Majiem Chajiem, verschenen. Dit boekje is interessant voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het mikwe en van het gebruik ervan in de moderne tijd.

Binnen het progressief Jodendom is het mikwe herontdekt als een bron van spirituele, religieuze en persoonlijke zegeningen. Het mikwe is reeds bekend vanuit de Tora. Het heeft te maken met het opnieuw geboren worden, met de overwinning van het leven op de dood. Vanuit die gedachten kan het gebruik van het mikwe door mannen en vrouwen, bij de verschillende overgangen in het leven een extra spirituele emotionele dimensie geven. Te denken valt aan het huwelijk, de maandelijkse bezoeken van de vrouw aan het mikwe, na geboorte van een kind, maar ook na echtscheiding, het overlijden van een geliefde, na de sjiwe periode of de sjlosjiem.

nieuwe uitgave 2023

Auteur: rabbijn Esther Hugenholtz

Stichting Sja'ar, 2e druk 2023

36 pagina's