Het gezicht van een kille

€ 24,75
Artikelnummer: 978-90-76935-36-2

In Het gezicht van een kille vertellen leden van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag via vaak zeer persoonlijke interviews over de naoorlogse herrijzenis van de kille. Na een zwerftocht door de Hofstad vond de Gemeente midden jaren zestig haar eerste eigen thuis aan de Stadhouderslaan. Daarna werd in de jaren zeventig de grote sprong gemaakt naar de twee eeuwen oude Esnoga, van oorspong de synagoge van de Sefardische gemeenschap, aan de Prinsssengracht in het centrum van Den Haag, een financieel waagstuk. Die beslissing viel goed uit en zorgde voor verdere groei van het ledental. 
De uitdaging waarvoor de kille nu staat, is om de nieuwe generaties te behouden voor de Haagse LJG, maar ook om een thuis te kunnen bieden aan degenen voor wie aansluitling nu (nog) een stap te ver is. 

Eindredactie: Shirah Lachman, foto's: Ido Menco

Diverse interviewers, eindredactie: Shirah Lachman, foto's: Ido Menco

LJG Beth Jehoeda Den Haag in samenwerking met Stichting Sja'ar, 2019

224 pagina's