275 Jaar Haagse Snoge

€ 18,00
Artikelnummer: 9055019690

Ruim twee eeuwen lang was de Snoge het centrum van de Haagse Portugees-joodse gemeenschap. Nieuw historisch onderzoek geeft een beeld van het leven van deze gemeenschap in de zeventiende en achttiende eeuw. Het boek geeft ook een beschrijving van de bouw van de Snoge en de herkomst van enkele monumentale voorwerpen in het gebouw.

Na de Tweede Wereldoorlog was er slechts een klein aantal leden van de Portugees-joodse gemeenschap over. Zij konden het gebouw niet in stand houden waardoor dit jaren leegstond. In 1972 slaagde de Haagse Liberaal Joodse Gemeente erin het gebouw aan te kopen waarna het in 1976 opnieuw als synagoge in gebruik kon worden genomen. Hierdoor ontstond de unieke combinatie van een moderne, toekomstgerichte gemeente in een historisch gebouw. 

Uitgever: BZZTÔH

BZZTÔH, 2002

175 pagina's